Bàn giao grand piano yamaha G3E về Đồng Nai

Kỹ thuật Hoàng Thái đã chụp hìnhbBàn giao grand piano yamaha G3E tại nhà chị Lụa. Rất cảm ơn Chị Diễm đã tin tưởng và lựa chọn Hoàng Thái.